geo
2019-05-27 02:19:25am
Горячая линия
 • Главная
 • Мэрия
 • Городской Совет
 • Полезная информация
 • О Хуло
 • ტურიზმი
 • Сервисы
 • Контакт
 • Добавить петицию
  ოქმები ფაილი
  პეტიცია- ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ 21.08.2017 წელი (RU)
  პეტიცია-სოფლებში სარწყავი სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციის შესახებ 21.08.2017 წელი (RU)
  პეტიცია-კორტოხში სანიაღვრე-საწრეტი არხის სისტემის მოწესრიგების შესახებ 13.04.2017 წელი (RU)
  პეტიცია- დიდაჭარაში სარწყავი არხის მოწყობის შესახებ 25.09.2017 წელი (RU)
  სარწყავი სისტემის მოწყობის შესახებ პასუხი 28.02.2018 წელი (RU)
  პეტიცია- დაბა ხულოში აგრარული ბაზრისათვის ტერიტორიის გამოყოფის და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობის შესახებ 21.08.2017 წელი (RU)
  პეტიცია სოფელ ღურტაში საკანალიზაციო სისტემის დაგეგმარება მოწყობის შესახებ (RU)