geo
2018-10-17 12:07:37pm
Горячая линия
 • Главная
 • Мэрия
 • Городской Совет
 • Мажоритарные депутаты
 • Полезная информация
 • О Хуло
 • Сервисы
 • Контакт
 • ოქმები ფაილი
  ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ვაშლოვანში მუნიციპალური მომსახურების ცენტრის მშენებლობისათვის მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო კოდი 23.07.34.260) დამტკიცების შესახებ (RU)
  ხულოს მუნიციპალიტეტის რიყეთის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ დანისპარაულში, გოდერძის უღელტეხილზე სასტუმროს მშენებლობის (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო კოდი 23.14.36.454) ნებართვის გაცემის შესახებ (RU)
  ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მინთაძეებში ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნიგვზიანში მცხოვრებ გოჩა ჭანტურიას საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი 23. 05. 39. 039) დამხმარე სათავსოს მშენებლობისათვის მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების დამტკიცების შესახებ (RU)
  ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე (ს/კ 23,11,31,098) 15 კვ.მ არასასოფლო - სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის სასყიდლიან სარგებლობაში (იჯარა) გადაცემაზე აუქციონის გამოცხადების შესახებ (RU)