ვიდეო რგოლი
ვიდეო რგოლის სანახავად საჭიროა Adobe Flash Player-ის ახალი ვერსია.
Get Adobe Flash player
ფოტო გალერეა
ამინდი

ვალუტის კურსი
ც ნ ო ბ ა

ხულოს მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  201წლის 18 იანვრის

რიგგარეშე  სხდომის მოწვევისშესახებ  

      ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოში (მის: დაბა ხულო ტბელ აბუსერისძის  ქუჩაN1 ადგილობრივი თვითმმართველობის ადმინისტრაციული შენობა,მეორე სართულიმიმდინარეობს 2018 წლის 18  იანვარს, დღის  12:00  ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგის განსაზღვრა შემდეგ საკითხებზე:

საკითხი 1.   ხულოს    მუნიციპალიტეტის   2018    წლის   ბიუჯეტის    დამტკიცების შესახებ" ხულოს   მუნიციპალიტეტის   საკრებულოს   201 წლი   28      დეკემბრი     N41 დადგენილებაში  ცვლილებების შეტანის შესახებ.

                                        მომხსენებელი: ნადიმ ვასაძე   -  ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო სამსახურის - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი.

საკითხი 2. ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა  საშტატო ნუსხის დამტკიცებისა დათანამდებობრივი სარგოების განსაზღვრის  შესახებ .

                               მომხსენებელი: ირაკლი ხაჯიშვილი - ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის იურიდიული განყოფილების- მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი.

საკითხი 3. ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიაში ზღვრული ოდენობის ზევით შრომითი ხელშეკრულებით დაკავებული პოზიციების რაოდენობის შეთანხმების შესახებ.

      მომხსენებელი: ირაკლი ხაჯიშვილი ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის იურიდიული განყოფილების- მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი.

საკითხი 4. ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების დამტკიცების  შესახებ“   ხულოს  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის N30 დადგენილებაში ცვლილებების  შეტანის შესახებ.

          მომხსენებელი: ირაკლი ხაჯიშვილი - ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის იურიდიული განყოფილების- მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი.

საკითხი 5. ხულოს  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს თანამდებობის პირთა, საკრებულოს აპარატის საჯარო მოსამსახურეთა რანგირების, თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის განსაზღვრისა და საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების  შესახებხულოს მუნიციპალიტეტისსაკრებულოს 2017 წლის 27 ივლისის N16 დადგენილებაში ცვლილების   შეტანის  შესახებ.

                             მომხსენებელი: რამაზ გელაძე- ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო  საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე.

საკითხი 6. ხულოს მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღებისა დამათი განაკვეთის განსაზღვრის შესახებ“  ხულოსმუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლი 26 იანვრი  N1  დადგენილეაში ცვლილებების შეტანის შესახებ.

                                  მომხსენებელი: გურამ დეკანაძე - ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახურის - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი.

საკითხი 7. საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფის პროგრამის დამტკიცების  შესახებ .

                              მომხსენებელი: როლანდ აბულაძე- ხულო მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური, ჯანმრთელობის დაცვისა და სტიქიი შედეგა დაზარალებულთ აღრიცხვა-შესწავლი სამსახური უფროსი /.

საკითხი 8. ხულოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული სოფელ ბოძაურის  სარწყავი არხის  / 23.00.091  აჭარის /საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტისათვის უსასყიდლოდ სარგებლობაში (უზუფრუქტი) გადაცემაზე ხულოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახე.

                         მომხსენებელი: ზურაბ თავართქილაძე -  ხულოს   მუნიციპალიტეტის   მერიის ეკონომიკური დაგეგმვისა დამუნიციპალური ქონების მართვის განყოფილების   - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი.                                                                      

  დღის წესრიგის წარმოებას  ახორციელებს ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატიდაინტერესებულ  პირებს განსახილველ საკითხთანდაკავშირებით მოსაზრებების  წარდგენა  შეუძლიათ დღისწესრიგის თაობაზე  ცნობის გამოქვეყნებიდან 2018  წლის 17 იანვრის  დღის 13:00 საათამდე საკრებულოს აპარატში (მის: დაბა ხულო ტბელაბუსერისძის  ქუჩა N1 ადგილობრივი თვითმმართველობის ადმინისტრაციული შენობა,მესამე სართული).ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიულადმინისტრაციულ - სამართლებრივი  აქტის  (დადგენილებაგანკარგულება )  გამოცემის თარიღად  განსაზღვრულია  2018  წლის  18  იანვარი
ქართული English
ძიება ვებ–გვერდზე
თებერვალი 2018
ორშ სამ ოთხ ხუთ პარ შაბ კვ
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
     მუნიციპალიტეტის რუქა
         
პორტალი შექმნილია ახალგაზრდა მეცნიერთა კავშირი“ინტელექტი”–ს მიერ ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით
© ხულოს მუნიციპალიტეტი 2010 სტუმართა რაოდენობა: 708 358 web counter ვებ დიზაინი: სტუდია „ანთროპო”