ვიდეო რგოლი
ვიდეო რგოლის სანახავად საჭიროა Adobe Flash Player-ის ახალი ვერსია.
Get Adobe Flash player
ფოტო გალერეა
ამინდი

ვალუტის კურსი
07 დეკემბერი 2017 წელი
ცნობა

ხულოს მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  2017  წლის 08 დეკემბრის 
რიგგარეშე   სხდომის მოწვევის შესახებ

      ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოში (მის: დაბა ხულო ტბელ აბუსერისძის  ქუჩა N1 ადგილობრივი თვითმმართველობის ადმინისტრაციული შენობა, მეორე სართული) მიმდინარეობს 2017  წლის 08 დეკემბერს დღის  13:00  ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის  დღის წესრიგის განსაზღვრა შემდეგ საკითხებზე: 

საკითხი 1. „ხულოს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის  ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 29 დეკემბრის N28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ;
                                                                  მომხსენებელი: ნადიმ ვასაძე - ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო სამსახურის- პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი.

საკითხი 2.  ,,ბრონქული ასთმით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 29 დეკემბრის №3 განკარგულებაში ცვლილების შეტანისშესახებ;
                                                                  მომხსენებელი: ბულბული აბაშიძე -ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის განყოფილების - მეორადი სტრუქტურული  ერთეულის ხელმძღვანელი.
საკითხი 3. ,,ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 29 დეკემბრის №103 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ;
                                                                   მომხსენებელი: ბულბული აბაშიძე -ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის განყოფილების - მეორადი სტრუქტურული  ერთეულის ხელმძღვანელი.
საკითხი 4.  „5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამის დამტკიცების შესახებ" ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 25 დეკემბრის №87 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ;
                                                                   მომხსენებელი: ბულბული აბაშიძე -ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის განყოფილების - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი.
საკითხი 5.  ,,უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 29 დეკემბრის №82 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ;
                                                                    მომხსენებელი: ბულბული აბაშიძე -ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის განყოფილების - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი.
საკითხი 6. ,,ხულოს მუნიციპალიტეტში ავარიული სახლების მქონე უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 ივნისის №26 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ;
                                                                    მომხსენებელი: ბულბული აბაშიძე -ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის განყოფილების - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი.

საკითხი 7. ,,ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 29 დეკემბრის №87 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ;
                                                              მომხსენებელი: ბულბული აბაშიძე -ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიისჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის განყოფილების - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი.
საკითხი 8.  “ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალ დაკარგულთა სოციალურ-ეკონომიური პირობების გაუმჯობესების შეღავათებით უზრუნველყოფის პროგრამის დამტკიცების შესახებ” ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 29 დეკემბრის N90 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.
                                                                 მომხსენებელი: ბულბული აბაშიძე -ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის განყოფილების - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი.
საკითხი 9.  ,,უდედმამო ბავშვებისათვის ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 29 დეკემბრის №97 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ;
                                                                    მომხსენებელი: ბულბული აბაშიძე -ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის განყოფილების - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი.
საკითხი 10. ,,ფერმერებსა და აგრო მეწარმეებზე ხორცისა და ხორც-პროდუქტების წარმოების ხელშეწყობის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 29 დეკემბრის №102 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ;
                                                                    მომხსენებელი: ბულბული აბაშიძე -ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის განყოფილების - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი.
საკითხი 11.  „სპორტულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამის დამტკიცების შესახებ" ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 29 დეკემბრის №88 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ;
                                                                    მომხსენებელი: ბადრი მელაძე -ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების,კულტურის, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის-პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი.
საკითხი 12.  „მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) სანებართვო მოწმობის, როგორც მკაცრი აღრიცხვის ფორმის გამოყენებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის, სანებართვო მოწმობის აღრიცხვის ჟურნალისა და გამოსაყენებლად უვარგისი სანებართვო მოწმობის ჩამოწერის აქტის ნიმუშის დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 იანვრის №3 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.
                                                      მომხსენებელი:  გურამ დეკანაძე - ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის
არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახურის - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი.
                                                                       
  დღის წესრიგის წარმოებას  ახორციელებს ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი,  დაინტერესებულ  პირებს განსახილველ საკითხთან დაკავშირებით მოსაზრებების  წარდგენა  შეუძლიათ დღის წესრიგის თაობაზე  ცნობის გამოქვეყნებიდან 2017  წლის 08 დეკემბერს დღის 13:00 საათამდე საკრებულოს აპარატში (მის: დაბა ხულო ტბელ აბუსერისძის  ქუჩა N1 ადგილობრივი თვითმმართველობის ადმინისტრაციული შენობა, მესამე სართული). 

   ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  ნორმატიულ ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი  აქტის  (დადგენილება, განკარგულება ) გამოცემის თარიღად  განსაზღვრულია 2017  წლის 08 დეკემბერი.
ქართული English
ძიება ვებ–გვერდზე
თებერვალი 2018
ორშ სამ ოთხ ხუთ პარ შაბ კვ
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
     მუნიციპალიტეტის რუქა
         
პორტალი შექმნილია ახალგაზრდა მეცნიერთა კავშირი“ინტელექტი”–ს მიერ ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით
© ხულოს მუნიციპალიტეტი 2010 სტუმართა რაოდენობა: 708 358 web counter ვებ დიზაინი: სტუდია „ანთროპო”