ვიდეო რგოლი
ვიდეო რგოლის სანახავად საჭიროა Adobe Flash Player-ის ახალი ვერსია.
Get Adobe Flash player
ფოტო გალერეა
ამინდი

ვალუტის კურსი
ც ნ ო ბ ა

ხულოს მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2017  წლის 14 ნოემბრის

რიგგარეშე   სხდომის მოწვევის შესახებ

 

      ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოში (მის: დაბა ხულო ტბელ აბუსერისძის  ქუჩა N1 ადგილობრივი თვითმმართველობის ადმინისტრაციული შენობა, მეორე სართული) მიმდინარეობს 2017 წლის 14  ნოემბერს, დღის  12:00 საათზე ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის  დღის წესრიგის განსაზღვრა შემდეგ საკითხებზე:

საკითხი 1. „ხულოს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხულოს მუნიციპალიტეტის     საკრებულოს 2016 წლის 29 დეკემბრის N28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ;

                                                მომხსენებელი: ნადიმ ვასაძე - ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო სამსახურის- პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი.

საკითხი 2. „ახალგაზრდების    სამოქალაქო საქმიანობაში    ჩართულობისა და ხელშეწყობის პროგრამის დამტკიცებისშესახებ" ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 29 დეკემბრის N99 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ;

                                    მომხსენებელი: ბადრი მელაძე - ხულოს მუნიციპალიტეტის    გამგეობის განათლების, კულტურის,  სპორტის, ტურიზმისა  და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის-პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი.

საკითხი 3. „კულტურულ  -  საგანმანათლებლო  ღონისძიებათა მხარდაჭერის   პროგრამის დამტკიცების შესახებ’’ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 29 დეკემბრის N89 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ;

                             მომხსენებელი:      ბადრი მელაძე -ხულოს     მუნიციპალიტეტის    გამგეობის განათლების, კულტურის,  სპორტის, ტურიზმისა  და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის-პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი.

საკითხი 4. „სპორტულ ღონისძიებათა ხელშეწყობის პროგრამის დამტკიცების შესახებ’’ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის29 დეკემბრის N88 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ;

                  მომხსენებელი: ბადრი მელაძე -ხულოს მუნიციპალიტეტის    გამგეობის განათლების, კულტურის,  სპორტის, ტურიზმისა  და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის-პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი.

საკითხი 5. ,,ხულოს მუნიციპალიტეტში ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის დამტკიცების შესახებ “    ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს    2017 წლის29 ივნისის N24 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ;

                მომხსენებელი: ბადრი მელაძე-ხულოს    მუნიციპალიტეტის    გამგეობის განათლების, კულტურის,  სპორტის, ტურიზმისა  და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის-პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი.

საკითხი 6.  „5 და  5-ზე მეტ მცირეწლოვან ბავშვიან ოჯახებზე ერთჯერადი  მატერიალური დახმარების პროგრამის დამტკიცების შესახებ" ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის29 დეკემბრის №91 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ;

                                    მომხსენებელი: რამაზ შავაძე - ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვისა დასტიქიის შედეგად დაზარალებულთა აღრიცხვა-შესწავლის სამსახურის-პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი.

საკითხი 7. „ცერებრალური დამბლით და ადრეული განვითარების პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა რეაბილიტაციის კურსებზე     მგზავრობის     ხარჯების     საკომპენსაციო     თანხებით უზრუნველყოფის პროგრამის    დამტკიცების    შესახებ"    ხულოს   მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 29 დეკემბრის №101 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ;

                                    მომხსენებელი: რამაზ შავაძე - ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვისა და სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა აღრიცხვა-შესწავლის სამსახურის-პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი.

საკითხი 8. ,,პარკინსონით   დაავადებულ  მოქალაქეთა   მედიკამენტებით   უზრუნველყოფის პროგრამის  დამტკიცების შესახებ“ ხულოს  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2016  წლის 29 დეკემბრის  N98   განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ;

                                     მომხსენებელი: რამაზ შავაძე -ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვისა და სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა აღრიცხვა-შესწავლის სამსახურის-პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი.

საკითხი 9. ,,ბრონქული ასთმით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამის დამტკიცების შესახებ “ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017  წლის 23 თებერვლის   №3 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ;

                                                მომხსენებელი: რამაზ შავაძე - ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვისა და სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა აღრიცხვა-შესწავლის სამსახურის-პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი.

საკითხი10.  ,,ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს2016 წლის  29 დეკემბრის  №103 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ;

                                    მომხსენებელი: რამაზ შავაძე - ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვისა და სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა აღრიცხვა-შესწავლის სამსახურის-პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი.

 საკითხი11. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს2016 წლის 29 დეკემბრის N100 განკარგულებაში  ცვლილებების შეტანის შესახებ;

                                    მომხსენებელი: რამინ მეხეშიძე -  ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა    და გაწვევის სამსახურის -პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი.

საკითხი12.  „გარე განათების ქსელის მოვლა ექსპლოატაციის  პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ “ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 29 დეკემბრის N86 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ;

                                        მომხსენებელი: ზაზა აბულაძე- ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური პოლიტიკის და ინფრასტრუქტურის სამსახურის - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი.

საკითხი 13. „დაბა ხულოსა და სასოფლო ცენტრების სანიტარული დასუფთავების პროგრამის დამტკიცების   შესახებ“ ხულოს   მუნიციპალიტეტის   საკრებულოს  2016   წლის   29 დეკემბრის N80 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ;

                                  მომხსენებელი: ზაზა აბულაძე- ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური პოლიტიკისდა ინფრასტრუქტურის სამსახურის - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი.

საკითხი 14.   „ინფრასტრუქტურული ობიექტების მოვლა შენახვის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 29 დეკემბრის N94 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ;

                                  მომხსენებელი: ზაზა აბულაძე- ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური პოლიტიკისდა ინფრასტრუქტურის სამსახურის - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი.

საკითხი 15. დაბა ხულო ამორტიზირებული და საცხოვრებლად უვარგისი სახლების გარეშე პროგრამის დამტკიცების შესახებ;

                                   მომხსენებელი: ზაზა აბულაძე- ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური პოლიტიკისდა ინფრასტრუქტურის სამსახურის - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი.

                 თანამომხსენებელი:         რამაზ შავაძე-ხულოს    მუნიციპალიტეტის    გამგეობის ჯამრთელობის, სოციალური დაცვისა დასტიქიის შედეგად დაზარალებულთა აღრიცხვა- შესწავლის სამსახურის-პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი.

საკითხი 16.  ხულოს   მუნიციპალიტეტის   სოციალურ-ეკონომიკური   განვითარების   პროგრამის „ხულო  ამორტიზირებული  და  საცხოვრებლად უვარგისი მრავალბინიანი  სახლების გარეშე“   ხულოს  მუნიციპალიტეტის   2017   წლის  27   ივლისის   N35   განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ;

                                  მომხსენებელი: ზაზა აბულაძე -ხულოს მუნიციპალიტეტის  გამგეობის  ეკონომიკური პოლიტიკის    და   ინფრასტრუქტურის    სამსახურის    -    პირველადი    სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი.

საკითხი 17. ხულოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, კურორტ გოდერძის ტეროტორიაზე მდებარე  უძრავი ქონების (ს/კ 23.14.36.197 , დანართიN1) და მოძრავი  ქონების (დანართი N2-) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში გადაცემის  შესახებ;

                                  მომხსენებელი: ზაზა აბულაძე- ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური პოლიტიკისდა ინფრასტრუქტურის სამსახურის - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი.

საკითხი18.  ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკურიპოლიტიკის და ინფრასტრუქტურის სამსახურის - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის დებულების დამტკიცების შესახებ;

                                       მომხსენებელი: ზაზა აბულაძე- ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური პოლიტიკის და ინფრასტრუქტურის სამსახურის -პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი.

საკითხი 19.  ხულოს  მუნიციპალიტეტის   მერიის   დებულების  დამტკიცების   შესახებ;

                     მომხსენებელი: ირაკლი ხაჯიშვილი - ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის იურიდიულისგანყოფილების-მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი.

საკითხი20.  ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის დებულების დამტკიცების შესახებ;

                   მომხსენებელი: ალბერტ ბოლქვაძე - ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი.

საკითხი 21. ხულოს   მუნიციპალიტეტის   მერიის  ზედამხედველობის   სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის     დებულების   დამტკიცების შესახებ;

                                    მომხსენებელი: მალხაზ სურმანიძე - ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის  სამსახურის    პირველადი   სტრუქტურული    ერთეულის ხელმძღვანელი.

 აკითხი 22.ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის-პირველადი სტრუქტურული ერთეულის    დებულების   დამტკიცების    შესახებ;

                                     მომხსენებელი: ზვიად თავართქილაძე- ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის შიდა აუდიტის სამსახურის-პირველადი სტრუქტურულიერთეულის ხელმძღვანელი. 

საკითხი 23. ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის ჯამრთელობის,სოციალური დაცვისა და სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა აღრიცხვა-შესწავლის სამსახურის-პირველადი სტრუქტურული ერთეულის      დებულების დამტკიცების შესახებ;

                                    მომხსენებელი: რამაზ შავაძე - ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვისა და სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა აღრიცხვა-შესწავლის სამსახურის-პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი;

საკითხი 24. ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა   და გაწვევის სამსახურის- პირველადი      სტრუქტურული     ერთეულის     დებულების დამტკიცების შესახებ;

                                     მომხსენებელი: რამინ მეხეშიძე-  ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა    და გაწვევის სამსახურის-პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი.

საკითხი 25. ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო სამსახურის-პირველადი სტრუქტურული ერთეულის     დებულების დამტკიცების შესახებ;

                                                  მომხსენებელი: ნადიმ ვასაძე - ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო სამსახურის- პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი.

 საკითხი 26. ხულოს  მუნიციპალიტეტის მერიის   განათლების, კულტურის,  სპორტის, ტურიზმისა და     ახალგაზრდულ     საქმეთა             სამსახურის-პირველადი  სტრუქტურული                ერთეულის    დებულების   დამტკიცების    შესახებ;

                  მომხსენებელი:  ბადრი  მელაძე -ხულოს  მუნიციპალიტეტის  გამგეობის განათლების, კულტურის,  სპორტის, ტურიზმისა  და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის-პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი.

საკითხი 27. ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურისადა სივრცითი მოწყობის სამსახურის - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის დებულების დამტკიცებისშესახებ; 

                             მომხსენებელი: გურამ დეკანაძე - ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახურის - პირველადი სტრუქტურულიერთეულის ხელმძღვანელი.

საკითხი 28. ხულოს   მუნიციპალიტეტის   მერიის  თანამდებობის       პირთა   და   სხვამოსამსახურეთა თანამდებობების რანგირების საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ;

                         მომხსენებელი: ნადიმ ვასაძე - ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო სამსახურის-პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი.

საკითხ 29. ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის    პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოებისგანსაზღვრის შესახებ;

                         მომხსენებელი: ნადიმ ვასაძე - ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო სამსახურის-პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი.   

  დღის წესრიგის წარმოებას  ახორციელებს ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი,  დაინტერესებულ პირებს განსახილველ საკითხთან დაკავშირებით მოსაზრებების  წარდგენა შეუძლიათ დღის წესრიგის თაობაზე  ცნობისგამოქვეყნებიდან 2017  წლის 13 ნოემბრის  დღის 13:00 საათამდე საკრებულოს აპარატში (მის: დაბა ხულო ტბელ აბუსერისძის ქუჩა N1 ადგილობრივი თვითმმართველობის ადმინისტრაციული შენობა, მესამე სართული).ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  ინდივიდუალურ  ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი  აქტის  ( განკარგულება) გამოცემის თარიღად  განსაზღვრულია 2017 წლის  14  ნოემბერი.

                                                                               
ქართული English
ძიება ვებ–გვერდზე
იანვარი 2018
ორშ სამ ოთხ ხუთ პარ შაბ კვ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
     მუნიციპალიტეტის რუქა
         
პორტალი შექმნილია ახალგაზრდა მეცნიერთა კავშირი“ინტელექტი”–ს მიერ ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით
© ხულოს მუნიციპალიტეტი 2010 სტუმართა რაოდენობა: 707 870 web counter ვებ დიზაინი: სტუდია „ანთროპო”