ვიდეო რგოლი
ვიდეო რგოლის სანახავად საჭიროა Adobe Flash Player-ის ახალი ვერსია.
Get Adobe Flash player
ფოტო გალერეა
ამინდი

ვალუტის კურსი
19 აპრილი 2011 წელი
ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობა აცხადებს კონკურსს ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად

კ ო ნ კ უ რ ს ი

"საჯარო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონის 31-ე მუხლის შესაბამისად ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობა (შემდგომში გამგეობა) აცხადებს საჯარო კონკურსს ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის შემდეგი ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად:

თანამდებობა    თანამდებობრივი სარგო
ადმინისტრაციული სამსახური
საქმისწარმოებისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნ¬ველ¬ყო¬ფის განყოფილება
მთავარი სპეციალისტი - საქმის წარმოების საკითხებში    420
მთავარი სპეციალისტი - მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის საკითხებში    420
წამყვანი სპეციალისტი - კადრები, არქივის საკითხებში    400
იურიდიული განყოფილება
მთავარი სპეციალისტი იურიდიულ საკითხებში    420
ინფრასტრუქტურისა და ეკონომიკური განვითარების სამსახური
მთავარი სპეციალისტი    420
მთავარი სპეციალისტი - გზებისა და ინფრასტრუქტურის
საკითხებში    420
წამყვანი სპეციალისტი - გზებისა და ინფრასტრუქტურის
საკითხებში    400
მთავარი სპეციალისტი - მშენებლობისა და სივრცითი მოწყობის
საკით¬ხებში    420
წამყვანი სპეციალისტი - ბუნებრივი რესურსების სარგებლობის
საკითხებში    400
მთავარი სპეციალისტი - ქონებისა და მიწის მართვის
საკითხებში    420
საფინანსო სამსახური
საბუღალტრო განყოფილება
განყოფილების უფროსი    500
ბიუჯეტის დაგეგმვისა და შესყიდვების განყოფილება
განყოფილების უფროსი    500
მთავარი სპეციალისტი - ბიუჯეტის დაგეგმვის საკითხებში    420
მთავარი სპეციალისტი - შესყიდვების საკითხებში    420
სახაზინო განყოფილება
განყოფილების უფროსი    500
ზედამხედველობის სამსახური

სამსახურის უფროსი    700
მთავარი სპეციალისტი    420
კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის, ძეგლთა
დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
სამსახურის უფროსი    700
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
სამსახურის უფროსი    700
მთავარი სპეციალისტი    420
წამყვანი სპეციალისტი    400

კონკურსის პირობები

კონკურსი უზრუნველყოფს ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად თანაბარი ხელმისაწვდომობის პრინციპის დაცვას.
კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ 18-დან 65 წლამდე ასაკის სა¬ქარ¬თველოს ქმედუნარიან მოქალაქეებს, რომლებიც ფლობენ სახელმწიფო ენას და აკ¬¬მაყოფილებენ ვაკანტური თანამდებობის მიმართ წაყენებულ მოთხოვნებს.
`ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის საჯარო მოხელეთა დამატებითი              საკ¬ვა¬ლიფიკაციო მოთხოვნების დადგენის შესახებ~ ხულოს მუ¬ნი¬ცი¬პა¬ლი¬ტე¬ტის საკრებულოს 2011 წლის 3 თე¬ბერ¬ვლის #9 დადგენილებით დამტკიცდა და¬მა¬ტე¬ბი¬თი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები. (დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები შეიძლება იხილოთ მისამართზე khulo.ge).
კონ¬კურ¬სში მონაწილეობის მიღების მსურველებმა კომისიის სამდივნოში წერილობით გან¬ცხა¬დე¬ბას¬თან ერთად უნდა წარმოადგინონ შემდეგი საბუთები:
ა) ავტობიოგრაფია ან CV;
ბ) განათლების ან/და შესაბამისი კვალიფიკაციის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი (ორიგინალთან ერთად);
გ) პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის (პასპორტის) ასლი (ორიგინალთან ერთად);
დ) 1 ფერადი ფოტოსურათი (3x4).

  საბუთების მიღება წარმოებს ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის სა¬კონ¬კურსო-საატესტაციო კომისიის სამდივნოში მიმდინარე წლის 26 აპრილიდან 6 მაისის ჩათვლით, მისამართი: დაბა ხულო, ტბელ აბუსერისძის ქ.#1, I სართული, კაბინეტი 15; ტელ: (8 423) 7-00-07; მობილური: 877 20 16 07.
ქართული English
ძიება ვებ–გვერდზე
იანვარი 2018
ორშ სამ ოთხ ხუთ პარ შაბ კვ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
     მუნიციპალიტეტის რუქა
         
პორტალი შექმნილია ახალგაზრდა მეცნიერთა კავშირი“ინტელექტი”–ს მიერ ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით
© ხულოს მუნიციპალიტეტი 2010 სტუმართა რაოდენობა: 707 864 web counter ვებ დიზაინი: სტუდია „ანთროპო”